Spor Yönetiminin Tanımı - sporyoneticiligi.com

Spor Yönetiminin Tanımı

spor yonetiminin tanımı

Spor Yönetiminin Tanımı

  • Ekim 15, 2010
  • 0 yorum

Genel yönetimin bir parçası olan spor yönetimini, genel yönetimden ayırmak mümkün değildir. Bir başka ifade ile, genel yönetimde kullanılan kavram ve yöntemler spor yönetimi içinde aynen geçerlidir. Bu noktadan hareketle spor yönetimi, genel yönetimin ilke, yönetim ve kurallarının spor alanına uygulanması olarak da kabul edilebilir. Temel amacı da, spor  faaliyetlerinin akılcı ve bilimsel bir biçimde yürütülmesinin yollarını araştırmak, bulmak ve bunları genel ilkelere dönüştürüp uygulamaktır. Başka bir ifadeyle spor yönetimi, spor alanına ilişkin karar ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerle ilgilenir. Ayrıca, beden eğitimi ve spor programlarının geliştirilmesi, personel sağlanması ve yetiştirilmesi, spor kurum ve tesislerinin sevk ve idare edilmesi, denetlenmesi gibi konuları kapsar (Germi, 2006).
Spor yönetimi, sportif hareketleri belirlenen amaçlara ulaştırmak için insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde kullanarak belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır.
Spor yönetimi, sportif hizmetleri önceden belirlenen hedeflere ulaştırmak için, mevcut insan ve madde kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda en etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır.
Spor yönetimi kamu yönetiminin spor alanına uygulanması olarak değerlendirilir. Bu nedenle spor yönetiminin özelikleri sportif hareketlerin amaç ve işlevlerinden kaynaklanmaktadır. Spor yönetimin hem girdisi hem de çıktısı insandır. Bir başka ifade ile sporun hammaddesi insandır. Dolayısıyla özde bir çok yönetim alanlarından farklılıklar gösterir. Spor yönetiminin kendine özgü özellikleri vardır (Doğar, 1997).
Spor yönetimi, bir taraftan genel yönetimin ilke ve yöntemlerinden faydalanırken diğer taraftan spor alanının özeliklerini dikkate alarak; sporcu-yönetici, sporcu- spor örgütü ve spor örgütleri ile toplum arasındaki ilişkiler çerçevesinde kendine özgü işleyen bir yapı oluşturmak zorundadır (Ekinci ve İmamoğlu, 2002).

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir