Bilgi Bankası

Personel Yönetimi

Özet

PERSONEL YÖNETİMİ NEDİR? Bir örgüt bünyesinde görevli kişilerin emek gücünü, örgütün amaçlarına uygun olarak kullanma ve yönetme süreci ve bu sürecin bilgisi. İŞ VE MESLEK NEDİR? İŞ: Bireylerin belirli bir ürün veya sonuç elde etmek üzere, güç harcayarak yaptıkları etkinlikler, […]

PERSONEL YÖNETİMİ NEDİR?
Bir örgüt bünyesinde görevli kişilerin emek gücünü, örgütün amaçlarına uygun olarak kullanma ve yönetme süreci ve bu sürecin bilgisi.
İŞ VE MESLEK NEDİR?
İŞ: Bireylerin belirli bir ürün veya sonuç elde etmek üzere, güç harcayarak yaptıkları etkinlikler, görev ve sorumluluklardır.
MESLEK: Bireylerin geçimini sağlamak amacıyla seçtiği, kendini verdiği, eğitimini gördüğü, yasal ve etik kuralları bulunan, sürekli bir iş veya hizmet alanı olarak tanımlanabilir.
İŞ VE MESLEĞİN İNSAN YAŞAMI İÇİN ÖNEMİ
1. Bireyin mesleği ve yaptığı iş, yaşamının büyük bölümünü kapsar.
2. İnsanın toplumdaki sosyal yerini, yaşayış biçimini vs.belirler.
3. Seçilen meslek; eş seçimini, yaşayacağı çevreyi, aile kazancını, geçim tarzını, çevre koşullarını vs. belirleyen etmendir.
4. Toplum bakımından da iş büyük önem taşır.Ekonomik kalkınma ve toplum refahı bakımından da gereklidir.
5. Kişinin uygun iş seçmesi; daha başarılı olmasına, topluma daha çok katkıda bulunmasına yol açar iş verimini artırır.
ÇALIŞANLARIN İŞVERENDEN OLAN BEKLENTİLERİ
1. Tatmin edici bir iş
2. Ait olma, duygusu ve ait olduğu kuruluşun ona destek olması
3. Tanınma ve taktir görme
4. İş güvencesi
5. Adilane ücret
6. Saygı gösterilmesi
İŞİN BİREYE UYUMUNUN SAĞLANMASI
1. Bireysel gereksinim ve çalışma koşullarının insancıllaştırılması yada iyileştirilmesi
2. İş düzenlemeleri ve makinelerin bireyin bedensel ölçü ve özelliklerine uygun hale getirilmesi
3. İnsancıl bir ortam sağlama ve ekonomik hedeflere ulaşma çabası
4. Kısa vadeli amaçların ötesinde uzun vadeli verim ve üretimi amaçlar
BİREYİN İŞE UYUMUNUN SAĞLANMASI
1. İşi yapacak kişide bulunması gereken etkenlerin belirlenmesi ve uygun personel seçimi ve yerleştirmenin yapılması.
2. İşletme ve iş yaşamına ilişkin nitelikler de eksiklik varsa iş öncesinde veya iş içinde eğitilmesi ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
İŞİN BİREYDEN OLAN TALEPLERİ
1. İşin talepleri belirli bir işi yapan bireyde olması zorunlu olan nitelik ve davranışlardır.
2. İşin güçlüğü iş için gerekli genel ve özel beceri ve yetenekler, işi yapabilmesi için bireyi yetiştirmenin gerekli olup olmadığı gibi durumları kapsar.
3. Beceri ve yetenekler yapılacak işin bireyden talep ettiği davranışlarla başa çıkması için gerekli olan potansiyel güçlerdir.
VERİMLİLİK NEDİR?
Var olan kaynaklarla, hem nitelik hem de nicelik yönünden uyum sağlanarak üretim yapma olarak tanımlanabilir.
En az çabayla en çok işin başarılması.
VERİM ARTIŞININ SAĞLADIĞI OLANAKLAR
1. Üretimin artması tüketimi ve yeni yatırımlar yapma olanağını artırır,üretilen malların daha düşük maliyet ve fiyatlarda topluma sunulmasını sağlar.
2. Üretim artışı daha yüksek kazanç edinilmesine olanak verir.
3. Çalışma sürelerinin kısalması da dahil çalışanlara daha iyi çalışma koşulları sağlar.
4. Genel olarak insan refahının ekonomik temellerinin güçlenmesini sağlar.
NİTELİK KURAMI NEDİR?
Çok çeşitli nitelikler yönünden, bireylerin birbirinden farklı olduğunu vurgulamakta ve nitelikler bir bireyi diğer bireylerden ayırt edebilen oldukça kalıcı ve belirgin olan özellikler olarak tanımlanmaktadır.
Nitelikler kuramına göre:
–         Bireyler arasındaki nitelik farkını belirlemek için bireylerin diğer bireylerle karşılaştırılması gerekmektedir.
–          Bireylerin soyutlanmış niteliklerini ayrı ayrı ölçmek ve hakkında bilgi toplamak ve karşılaştırmak bireyin bütünlüğünü bozmaz.
ÜRETİM NEDİR?
İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri ortaya koymak amacıyla yapılan her türlü çabaya denir.
PERSONEL YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI ARASINDAKİ FARKLAR
1. Personel yönetimi; iş odaklı
İKY ;insan odaklıdır
2. Personel yönetimi; İnsanı temel bir maliyet unsuru olarak görüp, tüm uygulamalarını buna göre yapar.
İKY; İnsana değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak bakar.
3. Personel yönetimi; Daha çok geleneksel ve hiyerarşik örgütler için geçerlidir.Ast-üst ilişkisini esas alır.
İKY; Yönetici olan yada olmayan herkesin iş birliği içinde çalışması esas alınır.
4. Personel yönetimi; Kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşır
İKY; Uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısına sahiptir.
5. Personel yönetimi; Etkililiği önceden belirlenmiş personel politikalarının başarıyla uygulanmasıyla ölçülür.
İKY; Başarı ise örgütsel performansın artmasına yol açar.
BİREYİ TANIMA GEREĞİ VE AMACINA İLİŞKİB DURUMLAR
1. Birey tanıma benlik geliştirmesine yardımcı olur.
2. Bireyle ilgili doğru karar vermek gerekli temel bilgileri toplamayı gerektirir.
3. Bireyleri akademik programlara iş ve mesleklere yönlendirmek kişi hakkında bilgiler toplamayı gerektirir.
4. Okul ve iş yerinde verilecek eğitim uygun bireyleri seçme, ayırma ve sınıflandırma kişi hakkında bilgi toplamayı gerektirir.
5. Evlilik ve eş seçiminde bireylerin doğru karar vermeleri ve uyumlu olmaları bireysel bilgiler gerektirir.
6. Bir kurum ve işletmenin özel amaçları uygun kişileri belirlemek ve personel seçimini yapmak bireyleri tanımakla mümkün olur.
7. Bireylerin problemlerine uygun psikolojik yardım ve tedavi hizmetini kararlaştırmak için teşhis koymak, kişi hakkında bilgi toplamayı zorunlu kılar.
8. Bireylerin gelecekteki başarılarını yordamak olasılıkları belirlemek birey hakkında bilgiler toplamayı kişinin niteliklerini bilmeyi gerektirir.
9. Kurum ve işletmelerde iş verimini artırmak için işle bireyi eşleştirmek bireyin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek gerekir.

2 thoughts on “Personel Yönetimi
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir