Bilgi Bankası

Rekreasyon Nedir? Tanımı Anlamı

Özet

REKREASYON ANLAMI –         Latince bir terimdir. –         Yeniden doğuş. Keşfetme yapılandırma anlamına gelir. –         Fransız ihtilalinden sonra gelişme göstermiştir. REKREASYON TANIMI Kişinin fizyolojik (yeme, içme, barınma,uyuma ) dışında kalan boş zamanlarda severek ve isteyerek yapmış olduğu etkinliklere denir. REKREASYON ÖZELLİKLERİ […]

REKREASYON ANLAMI
–         Latince bir terimdir.
–         Yeniden doğuş. Keşfetme yapılandırma anlamına gelir.
–         Fransız ihtilalinden sonra gelişme göstermiştir.
REKREASYON TANIMI
Kişinin fizyolojik (yeme, içme, barınma,uyuma ) dışında kalan boş zamanlarda severek ve isteyerek yapmış olduğu etkinliklere denir.
REKREASYON ÖZELLİKLERİ
–         Gönüllü olmalıdır.
–         Faaliyetlerde devam zorunluluğu olmamalıdır.
–         Boş zamanlarda yapılır.
–         Her yaş ve cinstekilere katılım imkanı verir.
–         İnsiyatif kişiye bırakılmalıdır.
–         Açık-kapalı alanlarda, her mevsim, tüm iklim şartlarında uygulanabilir.
–         Rekreasyon bir faaliyet gerektirir.
–         Rekreasyon haz ve neşe sağlayan bir faaliyettir.
–         Rekreasyon evrensel olarak uygulanır.
–         Kişinin kendini ifade etmesi, yaratıcı olmasına imkan sağlar.
–         Her kişiye göre bir amacı vardır.
–         Katılımcıya kişisel ve toplumsal özellikler kazandırmalıdır.
–         İki yada daha fazla uğraşa imkan verebilir.
–         Bir başkası için yerine getirilemez.
–         Planlı-plansız, organizeli yada organizesiz mekanlarda yapılabilir.
–         Rekreaktif etkinliklere katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir.
REKREASYONUN SINIFLANDIRILMASI
1. Amaçlarına Göre
Toplumsal                      – Dinlenme
–  Sportif                           – Kültürel
– Sanatsal                          – Turizm
2. Çeşitli Kriterlere Göre
– Yaş
– Katılan kişi sayısı
– Zamana göre
– Mekana göre
– Sosyolojik muhtevaya göre
* Ticari rekreasyon
* Sosyal
* Uluslararası
* Estetik
* Orman
REKREASYON ETKİNLİK ALANLARI
–         Müzik faaliyetleri                       –   Oyunlar
–          Spor faaliyetleri                         –   Mekan dışı
–         Dans                                            –   Sanat- hüner
–         İlmi-kültürel
REKREASYONEL FAALİYETİ DESTEKLEYEN SOSYAL VE EKONOMİK ETKENLER
–         Şehirleşme                                      –  Doğal zenginliklerin etkisi
–         Teknoloji                                        –   Sosyal hareketlilik
–         Eğitim düzeyi                                 –   Eylemci hareketin artması
–         Çevre bilinci                                   –   Sağlık bilinci
–         Kültürel etki                                   –   Siyasal otoritel kuruluşların etkisi
–         Harcanabilir gelirin artması           –   Kitle iletişim araçlarının etkisi
–         Ekonomik verimlilik
REKREASYONA DUYULAN İHTİYAÇLARIN ETKİSİ
1.Kişisel Yönler
– Ruh sağlığı kazandırır.                   –  Fiziki yaşamı geliştirir.
– Sosyalleştirir.                                  –   Kişisel beceri ve yeteneği geliştirir.
– İnsanı mutlu eder.                           –   Ekonomik hareketi geliştirir.
– Yaratıcı gücü geliştirir.                   –  Çalışma başarısı ve iş verimini artırır.
2.Toplumsal Yönler
Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
– Demokratik toplumun yaratılmasına imkan sağlar.
REKREASYON PLANLANMASI

PLANLAMA: Neyin, nerede, ne zaman, kim tarafından nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi.
Fiziksel planlama yapılırken bazı temel ilklere dikkat edilir;
–         İnsanları dinlenme, açık havadan yararlanma ve sağlık gibi nedenlerden dolayı rekreasyon ihtiyacı karşılanması temin edilecek yada imkan verecek alt yapının oluşması
–         Oluşturulan alt yapının doğaya zarar vermeden, doğal dengeyi bozmadan gerçekleştirilmesi
–         Olabildiğince çok insanın bu alt yapı imkanlarından yararlanmalarını sağlayacak ve onları eğitecek uzman kadrosunu barındırmak
–         Rekreasyonel yaşamla birlikte ilgili sektörleri geliştirmek
DERS DIŞI ETKİNLİKLERİNİN UYGULAMA ZMANLARI
–         Dersle direk ilgili boş zaman etkinlikleri
–         Ders dışında dersle direk ilgisi olmayan etkinlikle
–         Okul dışındaki boş zaman etkinlikleri
ORTAÖĞRETİMDE DERS DIŞI ETKİNLİKLERİN AMAÇLARI
–         Kişinin bedensel güç ve uyumluluğu geliştirmek
–         Temel bilgileri uygulama fırsatı sağlamak
–         Yetenekleri geliştirmek
–         Kişinin bilgi ve tutumlarını keşfetmek
–         Kişiyi ekonomik bağımsızlığa ve ileri öğretime hazırlamak
–         Estetik ve dinlendirici etkinliklere yöneltmek
–         En uygun kişisel ve grup  yaşamlarını sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir