Bilgi Bankası

Sponsorluk ve Organizasyon

Özet

ORGANİZASYON KAZANÇ, SPONSORLUK VE KARLILIK NASIL SAĞLANIR? İş planının hazırlanması ve resmi format içerisinde sunulması gerekir. Bütçenin normalden biraz daha fazla hesaplanması gerekir. Spor etkinliği profesyonelinin karşılaştığı genel bir zorluktur. Firma ve Bireysel Sponsorluklar İş planı hazırlandıktan sonra spor etkinliği […]

ORGANİZASYON

KAZANÇ, SPONSORLUK VE KARLILIK NASIL SAĞLANIR?

 1. İş planının hazırlanması ve resmi format içerisinde sunulması gerekir.
 2. Bütçenin normalden biraz daha fazla hesaplanması gerekir.
 3. Spor etkinliği profesyonelinin karşılaştığı genel bir zorluktur.

Firma ve Bireysel Sponsorluklar

 1. İş planı hazırlandıktan sonra spor etkinliği için destek arayışı yapılır.
 2. Sponsorluk arayışında listeye bilinen firma ve kuruluşların yanında diğerleri de eklenir.
 3. Yatırımların geneli özel ve bireysel bağışçılar tarafından yapılır.
 4. Büyük hediyeler genellikle büyük kuruluş yada firmalardan gelir.

Kuruluşlar, Vakıflar

 1. İlk akla gelecek maddi kaynaktır.
 2. Vergi yükümlülüklerinden muaf muteber bağışçılardır.
 3. Kurum ve kuruluşlar belirlendikten sonra sponsorluk için resmi prosedürlerinin olup olmadığı sorulmalıdır.

Cesur Yatırımcılar

 1. Spor etkinlikleri için önemli bir kaynak oluştururlar.
 2. Birey yada gruplar spor etkinlikleri için başlangıç girişimcilerdir.
 3. Cesur yatırımcı bulmak oldukça zordur.
 4. Cesur yatırımcılar riskleri azaltmak için mükemmele yakın finansal raporları bulunan etkinlik ve organizasyonları tercih ederler.

Finans Kuruluşları

 1. Spor etkinlikleri için maddi kaynak oluştururlar.
 2. Sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra bankalar etkinliğe kredi sağlayabilirler.
 3. Bu tür kuruluşlar maddi teminat talep edebilirler.

NE KADAR MADDİ DESTEK?

 1. Ne kadar maddi kaynağa ihtiyaç olduğunun belirlenmiş olması gerekir.
 2. Sponsorluk görüşmelerinde öncelikle spor etkinliği çalışma planının sunulması gerekir.
 3. Sponsorluk anlaşmalarında beklenen yardımın türü ve miktarı açıkça belirtilmelidir.
 4. Maddi destek arayışında hassas bir çizgi takip edilmelidir.
 5. Yatırım yapanlar etkinliğin başarılı yönetimi için yönetim becerileri konusunda tutarlı olmalarını beklerler.

Neden Sponsorluk?

 1. İletişim kurmak için iyi bir araçtır ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilir.
 2. Ürünlerin doğru potansiyel müşteri kitlesine ulaştığı mükemmel maliyet-fayda oranına sahiptir.
 3. Firmaların sponsorluk yapmalarında dört temel amaç vardır. Bunlar; marka farkındalığı, satış promosyonu, tüketici araştırmaları için fırsatlar ve sponsor firmaların çalışanları ve konukları için  VIP ağırlıkları olanaklarıdır.

Özel Sponsorluk Türleri

 1. İsim Sponsoru; Firmanın etkinlikle birlikte anıldığı sponsorluk türüdür.
 2. Ürün Sponsorluğu; Firmanın maddi yada ürün bazında etkinliğe katıldığı sponsorluk
 3. Tek Etkinlik yada Tek Günlük Sponsorluk; Etkinliğin bir gününe yada belirli kategorilerine sponsor olurlar.
 4. Resmi Destekçi; Etkinliklere hem ürün olarak hem de maddi olarak destek verirler.

SPONSORLUK KATEGORİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
A. Sponsor Açısından Sponsorluk Kategorileri

 1. Sponsorun Sayısı
  • Ana sponsor; Asıl desteği verir. İsim hakkına sahiptir.
  • Ortak sponsor; Sponsorluk masrafları paylaşılır. Aynı sektörün farklı dallarından hizmet verenler bir arada olabilir.
 1. Sponsorun Türü
  • Profesyonel sponsorlar; En fazla verimi almak için sponsor olurlar. Kurumsal ve   pazarlama açısından en yüksek verimi elde etmek isterler.
  • Yarı profesyonel sponsorlar; Vakıfların yapmış oldukları sponsorluklardır. Maddi açıdan destek olurlar.
  • Klasik sponsorlar; Sponsorluk yaptıkları alanda ürün ve hizmetleriyle ön plana çıkmazlar. Kendi özel hedef gruplarıyla iletişim kurmak isterler.
 1. Sponsorluğun Çeşitliliği
  • Tek taraflı sponsorluk; Sadece belirli bir alanda, o alanın değişik dallarında sponsorluk yapma işidir.
  • Çok taraflı sponsorluk; Alan farkı gözetmeksizin sponsorluk yapılmasıdır.

B. Sponse Edilene Göre Sponsorluk Kategorileri

 1. Sponse edilen profesyonel kişi ve grupların türü
  • Profesyoneller
  • Yarı profesyoneller
  • Amatörler
 1. Sponse edilen kişi ve kuruluşların yaptığı faaliyetin sınıfı
  • Genişlik seviyesi
  • Faaliyet seviyesi
  • Zirve seviyesi

C. Kuruluşun Sponsorluğa Verdiği Öneme Göre Sponsorluk Kategorileri

 1. Pasif Sponsorluk
  • Bir kez sponsorluk yap, bekle ve gör” düşüncesi ile yapılır.
 1. Odaklanmış Sponsorluk
  • Önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda, belli bir gruba ulaşmak için planlı ve sürekli olarak yapılan ve özel alanlarda yapılan sponsorluktur.
  • Düzenli olarak bütçe ayrılır.
 1. Aktif Sponsorluk
  • Odaklanmış sponsorluğa benzer şekilde, her türlü alanda ve bu alandaki hedef gruplara ulaşmak için yapılan sponsorluktur.

RİSK YÖNETİMİ

 1. Spor etkinliklerine katılan seyirci sayısı tesislerin, stadyumların, takım yöneticilerinin ve diğer bir çok etmenin fiziksel yapılarındaki artışa paralel olarak artış göstermiştir.
 2. Kalabalık kontrolünün artık geleneksel yöntemlerle yapılamayacak boyutlara ulaşmasıdır.
 3. Seyircilerin ihtiraslarını daha tehlikeli yollarla sergileme eğiliminde olmaları.
 4. Etkinlik profesyonellerinin risk yönetimi planı yapmaları gerekir.

Ne Yapılabilir ve Ne Yapılmalıdır

 1. Zorluklar ve çözümler spor etkinliği güvenliği ve risk yönetiminin genel çerçevesini etkiler.
 2. Organizasyon sahibi, oyuncu, tesis yöneticisi ve seyircilerde etkinlik esnasında yaralanan kişi yada kişilerden sorumludur.
 3. Organizasyon uygulamasına geçmeden önce alınacak tedbirler not edilmeli ve sırası ile uygulanmalıdır.

Etkili Risk Analizi İçin 8 Adım

 1. Planlama ve hazırlık
 2. Yazılı bilgilerin bir araya getirilmesi
 3. Belgelerin başlangıç taramasının yapılması
 4. Mülakatların yapılması
 5. Mevkisel inceleme yapılması
 6. Bilgilerin taranması ve çözümlenmesi
 7. Risk analizi raporunun yazılması
 8. Risk-eğitim tavsiyelerinin tasarlanması

Risk Değerlendirme Toplantısı

 1. Risklerin belirlenmesinde kendi ekibinin kullanılması daha iyi olur.
 2. Toplantılara hem yatay hem dikey yönetim kadrosunun katılması gerekir.

Sporcu Korunması

 1. Sporculara yapılan saldırılar risk yönetimi kapsamında ele alınmalıdır.
 2. Spor yöneticilerinin bu konuyla ilgili tedbir alması gerekir.

Sporcu Koruma Tedbirleri

 1. Tesislerin tehlikeye açık olan bölümlerinin denetlenmesi
 2. Güvenliğin her zaman tetikte tutulması
 3. Sporcuların alınan güvenlik tedbirlerinden haberdar olmasının sağlanması

Güvenli Yer Sağlama Rehberi

 1. Normal seyirci trafiğinden uzak tek bir girişi olan yer seçilmelidir.
 2. Güvenli yer en az iki sağlam kilitle donatılmalıdır.
 3. Yerin önemli olduğu açıkça belirtilmelidir.
 4. Bu yerlere kimlerin girip çıkabileceği belirtilmelidir.
 5. Ekipmanlardan sorumlu olacak kişi belirlenmelidir.

İşe Alma ve Eğitim

 1. İşe alma işlemi oldukça problemlidir.
 2. Personelin bireysel olarak seçilmesi gerekir.
 3. Üst düzey kayıp engelleme programlarının uygulanması için personel seçimi önemlidir.
 4. Etkinlik öncesi,sırası ve sonrasında personelin öğrenme stiline göre eğitim programları geliştirilmelidir.

Ekipmanların Nakli

 1. Taşıma için düzgün strateji oluşturulmalıdır.
 2. Gecikme ve kayıplar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.
 3. Ekipmanların hazırlanması, paketlenmesi, taşınması ve etkinlik alanına ulaştırılması son günü bırakılmamalıdır.Görüşmeler ve Kontratlar
1. Spor yönetimi alanında uzman olmayan kişilerin etkinlik alanında faaliyet göstermeleri kanuni açıdan risk oluşturabilir.
2. Spor yöneticilerinden; kontratlar için görüşme yapmaları, kontratlar için görüşme yapmaları, sponsorlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.
Pahalıcılık hareket planı

 1. Hangi hakların pahalılık yarattığı belirlenmeli ve bunlar önem sırasına göre listelenmelidir.
 2. Üzerinde görüşülecek yada görüşülmeyecek haklar belirlenmelidir.
 3. Pahalılık gerektiren maddeler üzerinde görüşme yapılacak bir aralığın belirlenmesi gerekir.
 4. Sponsorluk için spor etkinliği danışmanları için çalışılmalıdır.
 5. Pahalılık anlaşmaları bütün kritik birimlere dağıtılmalıdır. Geri bildirimler alınmalıdır.

Bölgesel hareket planı yaratma adımları

 1. Bölgesel marka kullanım haklarına değer biçilmelidir.
 2. Biçilen bu değer televizyon seyirci oranları ve Pazar paylaşımları ile savunulmalıdır.
 3. Bölgesel hakların uluslar arasımı, ulusal mı, yoksa bölgesel mi olduğuna karar verilmelidir.

Yenileme Opsiyonu ve Reddetme Hakkı???
Risk Yönetimi ve Sigorta???

Sponsor ve Destekçi Anlaşmaları

 1. Kategori pahalılığı sponsor firma ve organizasyon arasında imzalana kontratların en önemli maddesidir.
 2. Kategorilerin özel olarak tanımlanması, sponsorluk anlaşmaları açısından önemli olan diğer bir noktadır.


Marka Hakları

 1. Tanımlama parametreleri ve prosedür detayları etkinlik marka onayları içerisinde yer almalıdır.
 2. Promosyonel, pazarlama materyalleri ve sponsor ödülleri organizasyon komitesi tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır.
 3. Bunun amacı markanın kalitesini kontrol etmek ve hakların yanlış kullanımını engellemektir.
 4. Etkinlik sürecinde marka haklarının kullanımı ve logo kullanımı için firmalara el kitapçıkları hazırlanmalıdır.

Sponsorluk Ücretleri

 1. Konaklama imkanları, konukseverlik programları, ilanlar ve biletler sıklıkla sağlanan ana promosyonlardır.
 2. Kontratlar imzalandıktan sonra oluşan istekler komite tarafından hoş karşılanmaz.
 3. Sponsorluk ücretlerinde sponsorlara tanınan özel hak ve ayrıcalıklar açıkça belirtilmelidir.
 4. Nakit para miktarlarını açıkça tanımlanmalı ve ödeme planlarını içermelidir.

Televizyon

 1. Bir çok TV anlaşması pahalılık ve bölgesel şartları içermektedir.
 2. Televizyon görüşmeleri kablo Tv ve uydu kanallarının artması ile daha karmaşık bir yapı oluşturur.

Tv Hareket Planı

 1. Kontratta bölgesel ve pahalılık şartlarının olup olmamasına karar verilmelidir.
 2. Başka bir kısıtlama olup olmadığının ortaya konması gereklidir.
 3. Etkinlik sponsorunun ayrıcalıklı bir davranış isteyip istemediğine karar verilmelidir.
 4. Lisan koşullarının gerekliliği sağlanmalıdır
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir