Bilgi Bankası

Spor Organizasyonu

Özet

ORGANİZASYON ETKİNLİK YÖNETİMİ: Etkinliği düzenleyen liderin başarısını etkileyebilecek organizasyon yada spor etkinliğinin kendi içindeki veya dışındaki değişkenlerin detaylı olarak incelenmesi ve ortaya çıkarılmasını sağlayan bir analizdir. SWOT analizi yapmadan önce etkinlik ile ilgili bütün detaylar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. […]

ORGANİZASYON

ETKİNLİK YÖNETİMİ: Etkinliği düzenleyen liderin başarısını etkileyebilecek organizasyon yada spor etkinliğinin kendi içindeki veya dışındaki değişkenlerin detaylı olarak incelenmesi ve ortaya çıkarılmasını sağlayan bir analizdir. SWOT analizi yapmadan önce etkinlik ile ilgili bütün detaylar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu detaylar; personel, gönüllüler, saati, tarihi, yeri, hedef seyirciler, toplumdaki popülasyonun büyüklüğü oluşturur.


ETKİNLİĞİN İÇ KAYNAKLARI

 • Güçlü yanlar
 • Zayıf yanlar

ETKİNLİĞİN DIŞ KAYNAKLARI

 • Fırsatlar
 • Tehditler

ETKİNLİĞİ İDARE ETMEK İÇİN KRİTİK PLANLAMALAR

 • Etkinlik amaçlarının planlanması
 • Etkinliğin türüne karar verilmesi
 • Etkinliğin büyüklüğüne karar verilmesi
 • Etkinliğin tarihinin ve süresini belirlenmesi
 • Etkinliğin kategorilerine karar verilmesi
 • Etkinliğin kim yada kimler için düzenleneceğine karar verilmesi
 • Bütün girdileri elde etmek için plan yapılması ve bu planların uygulanması

GÜÇLÜ YANLAR

 • Resmi tecrübe yada profesyonel sertifika programları
 • Gayri resmi uygulama olanakları
 • Pratik uygulama imkanı
 • Bilgi
 • Geniş profesyonel yönetim tecrübesi

ZAYIFLIKLAR

 • Zayıflıklar organizasyonun kendi bünyesinde bulunsalar dahi bile analiz edilmesi gerekir.
 • Personel ve görevlilerle zayıflıkları belirlemek için toplantılar.
 • Fırsat ve tehditlerle mücadele edilebilir.

Not: Güçlü yanlar ve zayıflıklar, spor etkinliklerinin planlanmasında var olan dahili kaynaklarla ilgilidir.
FIRSATLAR

 • Gelirlerin artırılmasını, daha büyük olumlu halkla ilişkilerin sağlanması ve organizasyon için diğer faydaların araştırılması gerekir.
 • Oluşabilecek muhtelif fırsatlar belirlenmelidir.
 • Herhangi bir fırsatın kontrol gerektirip gerektirmediği araştırılmalıdır.
 • Yakalanan fırsatlar organizasyonun hedef ve amaçlarıyla bağdaşıyor olmalıdır.
 • Eğer fırsatlar organizasyon sonunda ulaşılacak sonuçlarla örtüşmüyorsa kontrol altında tutulmalıdır.


TEHDİTLER

 • Organizasyona yönelik tüm tehditlerin belirlenmesi başarıyı yükseltir.
 • Kötü hava koşulları organizasyon başarısını olumsuz etkiler.
 • Etkinlik planlama yöneticileriyle bir araya gelinmelidir.
 • Yöneticilerden olası tehditleri listelemeleri istenir.

PALANLARIN UYGULANMASI

 • Önceden belirlenmiş zaman tabloları, bilgisayar programları planların uygulanmasında yönetici yada lidere yardımcı olur.
 • Her etkinlik birbirinden farklı olduğu için farklı stratejik planlama gerekir.
 • Detaylar+iletişim+tecrübe-stres= Başarı  formülü uygulanmalıdır.
 • Değişiklikler için önceden hazırlıklı olmak gerekir.
 • Aynı anda gerçekleşen etkinlikler için ayrı program çıkarılmalı ve programlar sinerji oluşturması için birleştirilmelidir.

SPOR ETKİNLİĞİNİN PLANLANMASI

 • Planlar sabit bir şekilde yapılırsa değerlendirme sürecinde etkinliğin değeri artar.
 • Spor etkinliği için oluşturulan stratejik hedeflere iyi organize olarak ve gerekli toplantılar düzenleyerek ulaşılır.
 • Olası bir durum için plan yapılmalıdır.
 • Planlanan organizasyonlar için  en küçük detaylar bile dikkate alınmalıdır.
 • Personele ısrarcı olunmalı ve strese karşı çıkabilecek tedbirler alınmalıdır.

ETKİNLİĞİN LOJİSTİK OLARAK DİZAYNI PLANLAMASI VE KONTROLÜ

 • Herhangi bir  operasyonun tüm detayları ele alınmalıdır.
 • Lojistik planların yapılması etkinliğin başarılı olma şansını artırır.
 • Sorular cevaplandıkça lojistik planla ilgili daha iyi bir fikir üretilebilir.
 • Bunlardan sonra örgütsel yapı oluşturulmalıdır.

GÖNÜLLÜLER

 • Bütün spor etkinlikleri için gönüllülerin bulunması ve eğitimi oldukça önemlidir.
 • Gönüllülerin organizasyona kazandırılmasından sonra yapacakları işler ve alacakları sorumluluklar doğrultusunda eğitilmelidir.
 • Gönüllülere hatırlatılması gereken en önemli nokta müşterilerin her zaman haklı olduğudur.

ÜNİFORMA DAĞITIMI VE DİZAYNI

 • Spor etkinliğinde görev alanların üniformaları etkinliğin görünümünü yansıtır.
 • Organizasyonda görev alanların ayırt edilmesini sağlar.
 • Çalışanların otorite ve sorumluluk düzeylerini belirler ve bir sınıflama getirir.
 • Üniformaların rengi, stili ve üreticisi etkinlik öncesi belirlenir.

FORMA SEÇERKEN ŞU NOKTALARA DİKKAT EDİLMELİDİR

 • Ölçülere
 • Üreticiye zamanında sipariş vermeye
 • Değiş tokuşa/ geri dönüş politikalarına
 • Dağıtıma
 • Sponsorlara forma sponsor reklam bölümleri ile bilginin zamanında verilmesi


TESİSLER

 • Yer seçimi çok önemlidir
 • Konukseverlik açısından uygun bir yer seçilmelidir.
 • İzin sayısı ve tipi yada kısıtlamalar yer seçimini etkileyebilir.
 • Toplu taşımada kritik bir faktördür.
 • Etkinliğe katılacak kalabalığın tahmin edilmesi gerekir.

HAVA DURUMU

 • Hava durumu etkinliğin her anında düşünülmesi gereken lojistik bir sorundur.
 • Etkinlikler hava koşulları doğrultusunda planlanır.
 • Kötü hava koşulları için yedek personel bulundurulmalıdır.

SEYİRCİLERİN GELİŞİ VE GİDİŞİ

 • Konuklar aynı anda gelir ve giderler.
 • Etkinliğe nasıl gelineceği kararlaştırılmalıdır.
 • Park alanlarının planlanması yapılmalıdır.
 • Ulaşım güvenli kolay ve eğlenceli olmalıdır.

SPORCU MEDYA VE VIP KONUKLARININ NAKİLLERİ

 • Büyük organizasyonlar için düşünülmelidir.
 • Sporcular konaklama alanlarına, antrenman – yarışma alanlarına, alışveriş ve gezi alanlarına nakledilirler.
 • Medya mensupları ana basın merkezine, konaklama alanlarına ve spor sahalarına nakledilirler.
 • Spor alanlarına nakillerde çakışma olmamalıdır.
 • Otobüs sayılarının yeterliliği kontrol edilmelidir.
 • Nakil araçlarındaki görevlilere yeterli eğitim verilmelidir.
 • Medya mensupları için özel park alanlar ve tesisler tahsis edilmelidir.
 • Konuklara seyahatin süresi bildirilmelidir.

ÖZEL UYGULAMALAR

 • Engelli sporcu veya seyirciye yönelik düzenleme ve hazırlık
 • Engelliler için düzenlenecek sportif etkinliklerde tesislerle ilgili sınırlılıkların belirlenmesi

BİLETLER VE GİRİŞ

 • Girişlerde yiyecek içecek dahil edilebilir yada sadece seyirci sayısı ve bilet ücretleri olarak belirlenebilir.
 • Bilet satışı etkinliğin finansal başarısını yada çöküşünü belirleyen lojistik bir sorundur.
 • Biletler etkinliği düzenleyenler tarafından da basılıp satılabilir veya bir firmayla anlaşılabilir.
 • Nakit para riskleri en aza indirilmeye çalışılmalıdır.
 • Giriş sorumluları ve bileti satan görevlilerle senet yapılmalı ve eğitimden geçirilmelidir.

ÜCRETSİZ SPOR ETKİNLİKLERİ

 • Giriş ücreti ödenmez
 • Dağıtım ücreti rezervasyon ve posta masraflarını da kapsar.
 • Bilet dağıtımı yapılır ancak firmalar bazen küçük ücretler talep edebilir.


ÜCRETLİ SPOR ETKİNLİKLER

 • Etkinliklere katılmak için belli bir ücret talep edilir.
 • Giriş ücretleri bazen koltuk için ödenebilir.
 • Ya da giriş ücreti park, açılış ve kapanış seramonilerini de kapsar.

OTURMA DÜZENİ VE KONTROLÜ

 • Stadyum düzeni. Bu stilde seyirciler etkinliği her yönde izleme imkanı bulur.
 • 3 yönlü modelde etkinlik her 3 yönün ortasında devam eder.
 • Salon modelinde etkinlik sadece tek yönden izlenebilir.

YÜKSEK RİSKLİ ETKİNLİKLER VE OLAĞANÜSTÜ DURUM TEDBİRLERİ

 • Modern sporlardır.
 • Acil destek ekipleri, özel güvenlik ve özel ambulans servisleri kullanılabilir.
 • Şehir itfaiyesi ve polis teşkilatı hazır bulunmalı.

TARİHSEL ÖNEM TAŞIYAN ETKİNLİKLER

 • Bu tür etkinlikler kendi doğasından kaynaklanan lojistik sorunları beraberinde getiriler .
 • Bu tür etkinlikler açılış ve kapanış seremonileri açısından önemlidir.
 • Katılacak seyircilerin alışkanlıkları ve davranışları dikkate alınmalıdır.
 • Seyircilerin etkinliğe geliş ve gidişlerinin zamana bağlı olarak istatistiklerinin tutulması gereklidir.
 • Örnek olarak; London maratonu, Newyork maratonu ve Avrasya maratonu.

ÖDÜL TÖRENLERİ

 • Ödüllerin sunumu katılımcıların büyüklüğüne ve farklı spor branşlarının yer almasına bağlıdır.
 • Önemli yemekler ve ödül törenlerinden önce sporcuların motivasyonunu artıracak ve seramonileri hareketlendirebilecek konuşmacılar davet edilebilir.
 • Törenler için resmi protokol listeleri hazırlanmalıdır.
 • Ödül törenleri öncesinde teknik araçların kontrol edilmesi gereklidir.

9 thoughts on “Spor Organizasyonu
 1. bizim taner hocada bu ödevi verdi çok sinirlendim nasıl yazacağım gelsinde yazsın göreyim

 2. harbı hee Bu öğretmenLerdee bvuLunmuyacak ödewLerr werıoR nsanı deLi ediRLrrrrrr

 3. evet ya bu öğretmnlerde bulunmayan ödewleri veriyolar eve gelip bakınca çılgına dönüyorumm…:@

 4. üff yaa bizim hocada verdi bide yazmıcaz anlatcaz yassak yine iyi valla yaa üff

 5. ben böyle hocanınyaa 2 saat boyunca yazdım hatta 3 kolaysa gelsin o yassın dicem ama zamanında oda yazmış acısını bizden çıkartıyoo puf parmaklarım tutuldu 🙁 🙁

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir