Kategorisiz

Spor Pazarlaması ve Medya

Özet

SPOR PAZARLAMASI VE MEDYA İLİŞKİSİ Bir çok firma küreselleşme ve gelişen teknolojilerin yarattığı yüksek rekabetin bir sonucu olarak kendilerini mevcut potansiyel müşterilere daha iyi ifade edebilmek için, tutundurma karması elemanları dışında yeni uygulamaları hayata geçirmeye başlamışlardır. Bu uygulamalardan biride, iletişim […]

SPOR PAZARLAMASI VE MEDYA İLİŞKİSİ
Bir çok firma küreselleşme ve gelişen teknolojilerin yarattığı yüksek rekabetin bir sonucu olarak kendilerini mevcut potansiyel müşterilere daha iyi ifade edebilmek için, tutundurma karması elemanları dışında yeni uygulamaları hayata geçirmeye başlamışlardır. Bu uygulamalardan biride, iletişim araçlarının çeşitlenmesinin baş döndürücü bir hıza ulaşmasının, pazarlama iletişimde geliştirilen ve son yıllarda ülkemizde de örnekleri görülmeye başlanan sponsorluktur.
Bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde, rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve az bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak önemlidir. Artık tüketiciler yalnızca bir ürün ya da hizmeti satın almıyorlar, aynı zamanda o ürünün sunduğu hayat tarzını, hikayeleri, deneyimleri ve duyguları da satın alıyorlar. Son yıllarda, bu amaçları gerçekleştirecek bir pazarlama aracı olan sponsorluk, diğer pazarlama araçları arasından ön plana çıkmaya başlamıştır.
Son yıllarda sponsor ve sponsorluk kavramları işletmecilik alanında pazarlama iletişimi olarak oldukça sık kullanılmaktadır.
Sporun gün geçtikçe kitle iletişimin yardımıyla popülaritesinin artması dolayısıyla, spor seyircisinin ve katılımcısının artması bu sektörü büyük bir endüstri durumuna getirmiştir. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre Amerika”da reklam endüstrisine 136 Milyar $, spor endüstrisine 194 Milyar $ harcanırken, Türkiye”de reklam endüstrisine 0,7 Milyar $, futbol endüstrisine ise 1,5 Milyar $ harcanmaktadır. Bu gelişmeler önemli bir pazarı oluştururken spor pazarlaması kavramının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İlgili literatür tarandığında spor pazarlaması kavramının iki farklı anlamda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi; spor pazarlaması spor otoritelerinin sponsorluk yoluyla spora para kazandırma aracı, ikincisi ise spor pazarlaması, spor araç olarak kullanılarak diğer endüstriyel ürünlerin ve hizmetlerin ve spor malzemelerinin pazarlaması anlamlarında kullanılmıştır.
Haberleşme ve ulaştırma araçlarının aratan etkinliği, spor ve diğer boş zaman faaliyetlerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Geçmişten günümüze, hem sporun medyaya, hem de medyanın spora etkisi görülmektedir. Özellikle sporun tüm dünyada bir sosyal olgu olarak gelmiş olduğu konumda kitle iletişim araçlarının büyük rolü olmuştur. Değişik spor dallarının tanıtılıp yaygınlaştırılması, spor yapma olanağına sahip olmayan çoğunluğun spora ilgi duyması, kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşmiştir. Ancak artık spor medyayı kontrol eder ve yönlendirir duruma gelmiştir. Medya, sporun bunca değişik çeşidi, fizyolojisi, anatomisi, antrenman planlaması ve periyotlaması, organizasyon ve yönetimi, psikolojik ve sosyolojik yönü karşısında gerekli uzmanlaşmayı gerçekleştiremediği için geride kalmıştır. Özellikle profesyonel spor, gazetelerin spor sayfalarını ve televizyonların spor programlarını ele geçirmiş durumdadır.
Sporun toplumda yaygınlaşmasında önemli rolü olan kitle iletişim araçları da zaman içerisinde spordan etkilenmiştir. Şöyle ki; daha önceleri gazetelerin yalnızca arka sayfalarında yer alan spor haberleri zaman içerisinde önce sayfa sayısını arttırmış daha sonra da içinde sadece spor haberlerinin yer aldığı spora özgü gazeteler çıkmaya başlamıştır. Televizyonlarda ise önceleri sadece pazar günleri yayınlanan spor programları ve naklen yayınlar hafta içine de taşınmış ve yayın sürelerinde önemli artışlar olmuştur. Bu noktadan hareketle kitle iletişim araçları ile sporun karşılıklı olarak etkileşim içinde oldukları söylenebilir.
Günümüzde spor, ülkemizde ve diğer ülkelerde en çok ilgi duyulan, takip edilen, seyredilen, okunan, uygulanan ve sevilen sosyal bir olgudur. Bütün ülkelerde, kitleleri peşinde koşturan, uygulayıcılar kadar izleyicilerinde ilgisini çeken, dolayısıyla tüm sosyal tabakalara hitap edebilen spor, kitlesini gün geçtikçe genişletmektedir. Spora aktif veya pasif olarak katılan insan sayısının milyarla ifade edilmesi sporu, medya yöneticileri için cazip bir konuma getirmiştir. Bu nedenle medyanın ve sporun içiçe olması doğaldır. Medyanın sporu reyting aracı olarak kullandığı gibi spor da; medyayı sporun yaygınlaştırılması, farklı spor branşlarının tanıtılması, önemli miktarda finans kaynağının sağlanması, noktalarında araç olarak kullanmaktadır. Medya ve spor birbirleri için vazgeçilmez birer unsur konumuna gelmiştir.
Kaynak ve Yazar Bilgileri
Makale Yazarı : Tamer Keskin
Kaynak Websitesi :pazarlamadunyasi.com
Kaynak Bağlantı Adresi: pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault.aspx?tabid=205&ItemId=92&Rtabid=168

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir