Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği Bölümü

Özet

Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor yöneticileri, spor kurum ve organizasyonlarının başarıyla yönetilmesi, sporun kitlelere yayılması ve bilimsel temellere oturtulmasında çok önemli rol oynayan kişilerdir. Kısa tanım olarak spor yöneticisi; spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor yöneticileri, spor kurum ve organizasyonlarının başarıyla yönetilmesi, sporun kitlelere yayılması ve bilimsel temellere oturtulmasında çok önemli rol oynayan kişilerdir. Kısa tanım olarak spor yöneticisi; spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

Spor Yöneticiliği Bölümü

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına bağlı bulanan spor yöneticiliği bölümü 4 yıllık eğitim sonucu mezunlarına ”’Spor Yöneticisi”’ ünvanının verildiği bir bölümdür.Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktadır.


Spor Yöneticiliği Bölümün temel amacı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktadır. Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirmek.

Tarihsel Gelişim

Bu alanda yüksek öğretim kurumlarındaki ilk çalışmalar 1932 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”nün kurulması ve 1933 yılında “Beden Terbiyesi” bölümünün açılması ile başlamıştır.
Bu okulun adı 1947 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Daha sonra bu eğitim kurumlarının ihtiyaca paralel olarak artırıldığı görülmektedir. Bunlar; 1967-68 İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi, 1974-75 İzmir-Buca Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve 1978 Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümüdür.


Bu okullarda yönetimle ilgili Teşkilât ve İdare,Gençlik Liderliği, Serbest Zaman Eğitimi ve Eğitim Yönetimi gibi dersler okutulmuştur.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak 1974-1975 öğretim yılında Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, 1975-1976 öğretim yılında İstanbul Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi kurulmuştur. 2009 yılında özel yetenek sınavı dışında bazı üniversiteler tercih ile spor yöneticiliği bölümüne öğrenci alarak Spor Bilimleri Fakültesi adı altında eğitim verilmeye başlanmıştır.

Spor Yöneticiliği Bölümü Giriş Koşulları

Spor yöneticiliği bölümünü tercih etmek isteyenler, spor yöneticiliği bölümünde okumak isteyenler için iki yol bulunmaktadır. İlki çoğu 4 yıllık üniversite bölümleri gibi ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda yeterli puanı olarak tercih yaparak kazanmaktır. Spor yöneticiliği bölümü EA (Eşit Ağırlık) puan türüne göre tercih yapılmaktadır.

Spor yöneticiliği bölümünde okumak isteyen öğrenciler için ikinci yöntem özel yetenek sınavlarıdır. ÖSYM yapmış olduğu üniversite giriş sınavlarında belirlenen baraj puanı almak ve üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.  Özel yetenek sınavlarında kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme işlemleri, koşu ve koordinasyon hareketleri yoluyla, eleme yapılarak belirlenmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Dersleri

Spor yönetimi alanında ve spor yöneticisi yetiştirilmesi konusunda birçok ders okutulmaktadır. Bugüne kadar okutulan programlara bakıldığında bu alanda, Yönetim Bilimine Giriş,Hukuka Giriş, Kamu Yönetimi, Genel İşletme, Türk Spor Teşkilâtı Yapısı ve İşleyişi, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Spor Hukuku, Halkla İlişkiler, Personel Yönetimi, Beden Eğitimi, Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması,Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje,İnsan Anatomisi ve Kinezyolojisi,Spor Fizyolojisi veya Egzersiz Fizyolojisi,Spor Pazarlaması, Spor Organizasyonları,Tesis işletmeciliği,Yöneticilik Deneyimi gibi derslerin okutulduğunu görmekteyiz.

Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitim

Türkiye’de 75’e yakın üniversitede ( 2009’da 30) spor yöneticiliği bölümü bulunmakta olup ortala öğrenci kapasitesi 45 kişidir.2020 yılı itibari ile 32 üniversite spor yöneticiliği bölümüne tercih ile öğrenci alımı yaparken 43 üniversite özel yetenek sınavı ile öğrenci alımına devam etmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümünün bulunduğu üniversiteler.

(2009 yılı – Türkiye’de beden eğitimi ve spor alanında eğitim-öğretim yapan 33 yüksekokulun 32’si Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1’i ise Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu (H.Ü.) adı ile faaliyet göstermektedir.)

Öte yandan öğretim üyesi yeterli üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülen Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalındaki yüksek lisans ve doktora programlarında spor yöneticiliği alanında uzun yıllardır dersler verilmekte ve tezler yapılmaktadır.


Ayrıca, spor eğitiminin gelişmiş ülkeler seviyesinde takip edilmesi amacıyla devlet tarafından lisansüstü çalışmalar yapmak üzere yurt dışına 1937-1973 yılları arasında 16, 1973-1983 yılları arasında 14 kişi gönderilmiştir. Bunların dördü Spor Yönetimi alanında eğitim görmüştür. 1984-1985 yıllarında 5 kişi Spor Eğitimi ve Spor Yönetimi dalında (20), 1993 yılında 4, 1994 yılında ise 8 kişi Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK kontenjanından yurt dışına gönderilmiştir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Çalışma Alanları

Spor Yöneticiliği bölümü iş imkanları bakımından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2005 yılından itibaren Merkez ve Taşra teşkilatlarına KPSS atamaları ile “sportif eğitim uzmanı” kadrosu ile spor yöneticiliği bölümü mezunlarına yer vermeye başlamıştır.Ancak bu alanda yetişmiş insan gücünün spor yöneticiliği kadrolarında yeteri kadar istihdam edilmemektedir. Bugün ülkemizde birçok alanda aşırı meslek taassubu anlayışı hâkimken, spor alanında bu durum büyük çapta farklılık göstermektedir.

Ülkemizde spor yöneticiliği bölümü tam anlamıyla meslek haline gelmemekle beraber tanımdan ve niteliklerden uzak bir çalışma alanı yaratılmaktadır. Özel spor kurum ve kuruluşlarında istihdam yok denilecek kadar az sayıdadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları yanı sıra aşağıda belirtilen çalışma alanlarına sahip kuruluşlarda iş imkanı bulabilmektedirler.

Mezunların Alacağı Unvanlar, İstihdam Alanları

1-GSGM merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde,
2-Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak,
3-Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak,
4-Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme hizmetlerinin yürütülmesinde,
5-Özel spor işletmelerinde “sağlıklı yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyonu ve uygulamalarında,
6-Yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak görev alabileceklerdir.

Spor Yöneticiliğinde Kademeler

Spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekil ve pozisyonda görev alan ve bu hizmetlerine karşılık belli oranda ücret alan kişi şeklinde de tanımlanmaktadır. Ancak, spor yöneticilerini “resmi” ve “fahri” olarak iki kısma ayırmakta” dır


Resmi Spor Yöneticisi; Spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekil ve pozisyonlarda görev alan ve bu hizmetlerine karşılık belli oranda ücret alan kişilerdir.Resmi spor yöneticilerine sadece sporla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelle sınırlamak mümkün değildir.Kulüpler ve diğer özel spor kuruluşlarında görevli hizmetin sevk ve idaresinde belli bir ücret karşılığı bir fiil görev alanlarda bu sınıfa dahildirler.

Gönüllü Fahri Spor Yöneticisi: Spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde hiçbir ücret almaksızın bu hizmetleri kendi mesleklerinin yanında gönüllü olarak yapan spor yöneticileridir.Gönüllü spor yöneticileri toplumun her kesiminden ve her mesleğinden gelen kişilerden olabilirler.Hiç bir meslek spor yöneticiliğinde olduğu gibi her insana açık bir meslek değildir (Germi, 2006).


Kaynaklar
http://www.ekospor.com/
http://www.mu.edu.tr/departments/besyo/index_dosyalar/Page2376.htm/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir