Genel

Spor Yöneticisinin Eğitimi Spor Şurası Kararı

Özet

Spor Yöneticisinin Eğitimi Her alanda olduğu gibi spor kültürü ve sporla eğitiminde de alanında yetişmiş uzman yöneticilere gereksinim vardır. Bu alana ayrılan kaynaklarının sağlıklı verimli ve amacına uygun kullanılması kaliteli yöneticilerle olacaktır. Spor tesis, araç-gereç ve insan kaynaklarının planlanması, organize […]

sporsurasiSpor Yöneticisinin Eğitimi
Her alanda olduğu gibi spor kültürü ve sporla eğitiminde de alanında yetişmiş uzman yöneticilere
gereksinim vardır. Bu alana ayrılan kaynaklarının sağlıklı verimli ve amacına uygun kullanılması
kaliteli yöneticilerle olacaktır. Spor tesis, araç-gereç ve insan kaynaklarının planlanması,
organize edilmesi, görevlendirilmesi, yönetilmesi ve kontrolü, ancak bilgili ve deneyimli yöneticilerle
gerçekleşebilir.
Bugünkü durum: Sporun yapıldığı ve pazarlandığı her kurum ve kuruluş bazen kendi asıl işinin
yanında bazen de sadece spor ve sporun içinde olduğu durumları yönetmede görev almaktadır.
Gerek asıl işinin yanında sporu yöneten, gerekse asıl işi sporu yönetmek olan spor yöneticileri,
Spor Akademileri ve BESYO’lardan “spor yöneticisi mezunları” verilinceye kadar “spor yönetimi
eğitimi” almamışlardır. Sporu yöneten bir ikinci meslek gurubu da “spor yükseköğrenimi almış
diğer üniversite mezunları oluşturmaktadır. Sporu yöneten üçüncü grubu ise, farklı mesleklerden
ancak sporun içinden gelen yöneticiler oluşturmaktadır.
Günümüzde çağdaş spor yönetimi, yönetim ve iletişim bilimlerinin gelişmesine paralel olarak
değişmekte ve özleşmektedir. Her yöneticinin ya da her sporcunun sporu yönetmesi artık gerilerde
kalmıştır. Spor yönetimi bilimi bile kendi içinde birçok bölümlere ayrılmış ve uzmanlık alanları
oluşmuştur. Ülkemizde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Turizm, sivil toplum kuruluşlar ve benzeri
bakanlık kuruluş teşkilatının sporun yer aldığı her kademesinde, ciddi bir spor yönetiminde insan
kaynakları politikasına gereksinim vardır. Genel politika her alanda; alanında yetişmiş uzman personel
çalıştırılması olmalıdır. Buradan hareketle Sporun yukarıda sayılan kurumların her kademesinde
Spor yönetimi eğitimi almış personelin görevlendirmede öncelikli olması, ülke yatırımları ve
bu alana ayrılan kaynaklarının verimli kullanımı için zorunludur.
Sorunlar:
1. Milli Eğitim sistemimiz içinde İlköğretimden bakanlık merkez teşkilatına kadar ilgili birimlerinin
her aşamasında sporun yönetiminde, spor eğitimi almış personelin yer almasına özen gösterilmemektedir.
İlçe ve il milli Eğitim Müdürlükleri de aynı özen içinde değildir.
2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında sporun yöneticilik kademelerinde
Spor Yönetimi Eğitimi almış personelin görevlendirilmesine öncelik verilmesi planlanmış
olmasına rağmen, uygulamalar yeterli değildir.
3. Gerek Spor Akademilerinden gerekse BESYO’ların Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun
olanların personel yasasında yıllardır iş tanımları yapılmadığından asıl işi spor yönetimi olanların
görevlendirmelerinde özlük haklar sorunları bulunmaktadır.
4. Her düzeydeki spor kulüpleri eğitimli spor yöneticisi çalıştırmayı bir zorunluluk ve kaynakların
verimi için gerekli görmemektedir. Kulüpler, kulüp yönetimini oluşturan yapı içinde, spor
yönetim biliminin kazanımlarının farkında değildir.
5. Ticari kuruluşların sporla ilgili birimlerinde, eğitimli spor yöneticisi yerine, herhangi bir
spor yapmış ya da yapmamış personeli görevlendirmeleri mümkün olabilmektedir.
6. Üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor dairelerinde özellikle üniversitenin sporunu yöneten
birimlerinde Spor yönetimi eğitimi almış personel görevlendirilmesi zorunlu değildir.
7. Turizm bakanlığına bağlı işletmelerde spor turizmine dayalı yönetim birimlerinde Spor yönetimi
ya da Rekreasyon yönetimi eğitimi almış bireylerin görevlendirilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler
bulunmamaktadır.
8. Spor yöneticileri, çalıştıkları kurum ve yönettikleri spor organlarına yönelik kendilerini yenileyecek;
insan kaynakları yönetimi, sporda tesis yönetimi(her farklı spor tesisi ya da kompleksi
için ayrı ve özel olmak üzere), kulüp yönetimi, sporda eğitim yönetimi v.b alanlarda düzenli bir
hizmet içi eğitime alınmamakta, bu tür seminer konferans ve kongrelere katılmaları atama ve yükselmelerinde
önemsenmemektedir.
Çözüm Önerileri:
1. Milli Eğitim sistemimiz içinde ilköğretimden bakanlık merkez teşkilatına her aşamasındaki
sporun yönetiminde, spor eğitimi almış personelin görevlendirilmesine özen gösterilmelidir.
2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında sporun yöneticilik kademelerinde
Spor Yönetimi Eğitimi almış personelin görevlendirilmesine planlandığı şekilde öncelik
verilmelidir.
3. Gerek Spor Akademilerinden gerekse BESYO’ların Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun
olanların personel yasasında yıllardır yapılmamış olan iş tanımları yapılarak, asıl işi spor yönetimi
olan bu iş alanındaki özlük hakları korunmalıdır.
4. Her düzeydeki spor kulüplerinin eğitimli spor yöneticisi çalıştırması zorunlu hale getirilmelidir.
Kulüplerin, kulüp yönetimini oluşturan yapı içinde, uzman spor yöneticisinin öneminin
farklılığı geliştirilmelidir.
5. Ticari kuruluşların sporla ilgili birimlerinde, herhangi bir spor yapmış ya da yapmamış kimse
yerine eğitimli spor yöneticisi çalıştırması özendirilmelidir
6. Üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor dairelerinde özellikle üniversitenin sporunu yöneten
birimlerinde Spor yönetimi eğitimi almış personelin görevlendirilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
7. Her kurum ve kademedeki hâlihazır spor yöneticilerinin, çalıştıkları kurum ve yönettikleri
spor organlarına göre kendilerini yenileyecek; insan kaynakları yönetimi, sporda tesis yönetimi(her
farklı spor tesisi ya da kompleksi için ayrı ve özel olmak üzere), kulüp yönetimi, sporda eğitim
yönetimi v.b alanlarda hizmet içi eğitime alınmaları, bu tür seminer konferans ve kongrelere katılmaları
atama ve yükseltmeleri için değerlendirilmelidir.
8. Turizm bakanlığına bağlı işletmelerde spor turizmine dayalı yönetim birimlerinde Spor yönetimi
ya da Rekreasyon yönetimi eğitimi almış bireylerin görevlendirilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.

2 thoughts on “Spor Yöneticisinin Eğitimi Spor Şurası Kararı
  1. buütün bu acıklamalar yapılmasına rağmen halen yeteri düzeyde spor yöneticisi neden atanmamakta.spor şuraları toplanıp kararlar alıyor ama hiçbir gelişme gösterilmiyor.karar almak basit.önemli olan alınan kararları uygulamak.bir spor yöneticisi mezunu olarak gerçekleri söylemek zorundayım.

  2. merhaba arkadaşlar elazığ fırat üniversitesi spor yöneticiliğini kazandım gidip gitmemekte kararsız kaldım 2 tıl turizm okudum alttan vardı dondurdum acaba onu açtırıp dersleri verip aynı zamanda açık öğr 4 yıl sosyoloji yazsam mı yoksa burayı mı okusam yardımlarınızı bekliyorum ecelin-olurum-58@hotmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir