Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Özet

Spor yönetimi, yönetim biliminin bir alt dalıdır. Yönetim biliminin konu ve metotları yanında diğer yönetim ilke ve tekniklerinden farklı teknikler geliştirmek zorundadır. Spor yönetimi, spor kurumlarına has konu ve metotları olan bir bilim dalıdır. Sporun kendi iç dinamiklerinden yola çıkarak […]

Spor Yönetimi
Spor Yönetimi

Spor yönetimi, yönetim biliminin bir alt dalıdır. Yönetim biliminin konu ve metotları yanında diğer yönetim ilke ve tekniklerinden farklı teknikler geliştirmek zorundadır. Spor yönetimi, spor kurumlarına has konu ve metotları olan bir bilim dalıdır. Sporun kendi iç dinamiklerinden yola çıkarak yine spora kısa ve uzun vadeli fayda ve çözümler sağlanması esastır.
Spor yönetimi, “sporda yönetimi meydana getiren unsurların kuruluş ve işleyiş biçimlerini inceleyen ve bu unsurların en iyi şekilde sevk ve idaresi için gereken yönetim tekniğini bulmaya çalışan spor biliminin bir koludur.
Spor alanındaki yönetim unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. spor yönetici
2. Spor teşkilatı
3. Spor politikası
4. Spor mevzuatı
5. Spor tesisleri
6. Spor organizasyonu
Spor yönetimi çeşitli unsurlardan oluşan dinamik bir bütündür. Yukarıdaki açıklamalarda iktisadi teşekküllerde görülen “iş gören” kavramının yaygın olarak yer almadığı görülmektedir.

Spor Yönetiminin Tanımı

Genel yönetimin bir parçası olan spor yönetimini, genel yönetimden ayırmak mümkün değildir. Bir başka ifade ile, genel yönetimde kullanılan kavram ve yöntemler spor yönetimi içinde aynen geçerlidir. Bu noktadan hareketle spor yönetimi; genel yönetimin ilke, yönetim ve kurallarının spor alanına uygulanması olarak da kabul edilebilir.

Temel amacı da, spor  faaliyetlerinin akılcı ve bilimsel bir biçimde yürütülmesinin yollarını araştırmak, bulmak ve bunları genel ilkelere dönüştürüp uygulamaktır. Başka bir ifadeyle, spor alanına ilişkin karar ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerle ilgilenir.

Ayrıca, beden eğitimi ve spor programlarının geliştirilmesi, personel sağlanması ve yetiştirilmesi, spor kurum ve tesislerinin sevk ve idare edilmesi, denetlenmesi gibi konuları kapsar (Germi, 2006).
Spor yönetimi, sportif hareketleri belirlenen amaçlara ulaştırmak için insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde kullanarak belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır.


Spor yönetimi, sportif hizmetleri önceden belirlenen hedeflere ulaştırmak için, mevcut insan ve madde kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda en etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır.
Kamu yönetiminin spor alanına uygulanması olarak değerlendirilir. Bu nedenle spor yönetiminin özelikleri sportif hareketlerin amaç ve işlevlerinden kaynaklanmaktadır. Hem girdisi hem de çıktısı insandır. Bir başka ifade ile sporun hammaddesi insandır.

Dolayısıyla özde bir çok yönetim alanlarından farklılıklar gösterir. Spor yönetiminin kendine özgü özellikleri vardır (Doğar, 1997).
Bir taraftan genel yönetimin ilke ve yöntemlerinden faydalanırken diğer taraftan spor alanının özeliklerini dikkate alarak; sporcu-yönetici, sporcu- spor örgütü ve spor örgütleri ile toplum arasındaki ilişkiler çerçevesinde kendine özgü işleyen bir yapı oluşturmak zorundadır (Ekinci ve İmamoğlu, 2002).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir