Bilgi Bankası

Yönetim süreçlerine ilişkin tanımlar

Özet

Yönetim süreçlerine ilişkin uygulamalarla ilgili tanımlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görev yapan orta kademe yöneticilerin ve çalışanların yönetim süreçlerine ilişkin uygulamalarla ilgili görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan tez çalışmasından tanımlara ilişkin bilgileri içermektedir Yönetim: Organizasyon amaçlarına ulaşmak için birey ve grup faaliyetlerinin […]

spor yöneticiliği bilgi bankası 2
spor yöneticiliği bilgi bankası 2

Yönetim süreçlerine ilişkin uygulamalarla ilgili tanımlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görev yapan orta kademe yöneticilerin ve çalışanların yönetim süreçlerine ilişkin uygulamalarla ilgili görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan tez çalışmasından tanımlara ilişkin bilgileri içermektedir


Yönetim: Organizasyon amaçlarına ulaşmak için birey ve grup faaliyetlerinin koordine edildiği bir süreçtir ( Koçel, 1995).


Karar Verme: Yönetici bir işi yapmak, çalışmak, yürütmek için karar vermek zorundadır. Karar vermek demek seçim yapmak demektir. Çeşitli alternatiflerden birini seçmek demektir ( Tortop, İsbir, Aykaç, 2005).


Planlama: Örgütün amaçlarını ve bu amaçlara ulaşabilmek için, hangi araç ve yöntemlerin nasıl kullanılacağını, kimlerin işbirliğiyle, ne zaman ve nerede ne tür eylemlerin gösterilmesi gerektiğinin belirlenmesine ilişkin bir süreçtir (Yeniçeri,1993).


Örgütleme: Görev ve yetkilerin personel arasında dağıtılmasını ve personelin çalışma çerçevesinin kurulması işlemlerini de kapsar (Tortop,1990).


İletişim: Toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem, örgütsel yapının işleyişini düzenleyen bir araç, insan ilişkilerini geliştiren bir teknik ve nihayet başarılı bir yönetim süreci olarak tanımlamak mümkündür ( Sabuncuoğlu, 1977).


Koordinasyon(Eşgüdüm): Bir işletmenin düzenli ve sürekli çalışabilmesi için amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasıdır (Yeniçeri,1993).

Yönetme: Emretme, kumanda etmek, karar vermek ve uygulamak anlamına gelir. Bir kuruluşun, tüm çalışmalarını uygulama ve başarıyı artıracak biçimde uyumlu hale dönüştürme (Tortop, 1990).


Kontrol( Denetleme): Yönetim faaliyetlerinin, kabul edilen plana, verilen direktife ve konulan ilkelere uygun olarak etken bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten araçtır (Tortop, İsbir, Aykaç, 2005).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir